Category: Blog

Giay phep lao dong

Visa làm việc và Giấy phép lao động Việt Nam

Hướng dẫn xin visa làm việc và giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam phải có Thị thực lao động Việt Nam và Giấy phép lao động. Khi nộp đơn xin Giấy phép lao động, bạn phải chuẩn bị một […]